Ugirls尤果网U424嫩模美替私房透视旗袍装配黑色丁字裤秀完美身材惹火诱惑64P美替尤果网

Ugirls尤果网U424嫩模美替私房透视旗袍装配黑色丁字裤秀完美身材惹火诱惑64P美替尤果网

《本经》主女子崩中下血,腹满汗出,除邪杀鬼毒蛊疰。陈仓米开胃进饮食,年久者治久痢甚良。

取子入牛胆中,阴干,日服七枚,久服有明目通神,白发还黑之功。血虚而痛,不因风湿者勿服。

色白者良。其黄熟陈白者止久泄益气,金色者治癖饮积聚,及肠风泻血、衄血、五痔下血、血痹虚劳,咽喉痹痛,一切血证咸宜用之。

有人背疮愈后余热不除,或令服芦荟药三服,不数日而毙,伤胃之性于此可征。营气不从,外为浮肿,随各引经药治之。

但市者皆豆麦菱粉伪充,不可混用。古方治小儿惊痫及泄泻病,宜五苓散,以泻丙火,渗土湿。

苦走血,血结不行者,以苦攻之,其皮辛凉微毒,肉甘平无毒。斑疹已见点不可用葛根、升麻,恐表虚反增斑烂也;又葛根轻浮,生用则升阳生津,熟用则鼓午胃气,故治胃虚作渴,七味白术散用之。

Leave a Reply