Vol308嫩模由美66仙本那旅拍户外豹纹高叉连体内衣惹火诱惑写真40P由美66魅妍社

Vol308嫩模由美66仙本那旅拍户外豹纹高叉连体内衣惹火诱惑写真40P由美66魅妍社

自神庭至头维,各开四寸半。若湿痰化成者,脓色粘白;瘀血化成者,脓色金黄;粘水风湿化成者,脓色稀白如豆汁;汗后余邪化成者,脓色或黄、或黑,稀脓秽臭;以上四证,发在肉厚处可愈,发在骨节及骨空处难痊。

[3]或坠车马跌碎,或打断,或斜裂,或截断,或碎断。[10]从天柱下行,以项从第一椎下,两旁相去脊中各二寸陷中,  [11]从大杼下行,二椎下两旁,各去脊中二寸,正坐取之,风门穴也。

赤茯芩七分 羌活七分 天门冬一钱 五味子五分 人参七分 知母一钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去渣温服。初宜服仙方活命饮,及隔蒜灸之,令疮速溃,。

 若有所伤,非骨体破碎   ,即离位而突出于左右,虽用手法推入原位,但步履行止,必牵动   于彼,故用抱膝之器以固之,庶免复离原位,而遗跛足之患也。【注】[1]□者,下腿肚也,一名腓肠,俗名小腿肚。

柴胡二钱 大黄一钱 当归尾一钱 赤芍药一钱 甘草梢五分 犀角一钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后,去渣温服。 [4]已上诸条,乃八法之大略如此。

按、方剂:[1]大神效活络丹     此丹宣畅气血,通利经络,并风湿诸痹,口眼喎斜,半身不遂,行步     艰难,筋骨拘挛,手足疼痛等证。【注】[1]风牵睑出之证,乃睑皮翻出向外,上、下胞睑俱赤,眵泪淋漓,皆缘  [2]宜先用□洗去瘀,后服黄耆汤,清热散邪也。

Leave a Reply